מדיניות פרטיות

 

מבוא 

 • אתר shop.codit.co.il המופעל ע”י קודית איקומירס בע”מ ח.פ 516291879 
 • האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה. 
 • הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. 
 • עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין העסק. 
  לכן לא תהא לו ו/או מי מטעמו כל טענה ו/או תביעה שכנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה. 
 • “פעולה באתר” : היא כל פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר באחת משיטות המכירה המפורטים בתקנון זה. 
 • “מבצע פעולה באתר” : כל גולש אשר בצע פעולה להזמנת מוצר או להשתתפות במכירה. 
 • רק הכללים שיפורסמו בתקנון זה יחייבו את העסק כלפי מבצעי הפעולות באתר. 
 • העסק שומר על זכותו לשנות תקנון זה מזמן לזמן , אולם כל שינוי יחול אך ורק על מוצרים ו/או שירותים שנרכשו לאחר השינוי. 

 
 

הרכישה 

 • האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט. 
 • ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי. 
 • הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי או במזומן לשליח ועסקת האשראי תתבצע לאחר אישורה ע”י חברת האשראי. 
 • מחיר המוצר באתר כולל את המע”מ. 
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר המכירות על פי שיקול דעתה. 
 • מבלי לגרוע מכל תנאי הביטול בסע‘ 3 , האתר והעסק יהיו רשאים למנוע ביצוע רכישה ככל שנמסרו פרטים שגויים ו/או עת ביצוע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בעסק או בצדדים שלישיים כלשהם. 
 • לרבות לקוחות העסק ו/או אם כרטיס האשראי נחסם או הוגבל ו/או אם המזמין אינו בעל הכרטיס וזאת למרות שכרטיס האשראי חויב במקרה זה יזוכה כרטיס האשראי במהלך 3 ימי עסקים מהיום שבו נודע לחברה. 
 • כי המזמין אינו בעל כרטיס האשראי (אם המזמין / הרוכש הנו חברה) , קבלת הצעת הרכישה תהיה לשיקולו הבלעדי של העסק. 

 
 

 

ביטולים והחזרות 

 • ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה טלפונית או בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של החברה. 
 • ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת פקס או דואר אלקטרוני מהעסק המאשר את הבקשה לביטול העסקה. 
 • במקרה שהביטול אושר – יש להשיב את המוצר לעסק כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח. 
 • החזרת המוצר תיעשה כשהוא באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 14 יום מתאריך קבלת המוצר. 
 • במקרה של ביטול העסקה, תחזיר החברה ללקוח את התשלום ששילם עבור הפריט בניכוי דמי ביטול בסך 40 שקלים והם דמי המשלוח ובמידה של איסוף עצמי אין דמי ביטול. 
 • אם ביטול העסקה יתבצע לאחר שהלקוח כבר קיבל את המוצר לרשותו, הלקוח יישא בעלות משלוח המוצר חזרה לחברה, זאת בנוסף לדמי הביטול. 
 • מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. 
 • אספקה והובלת המוצר החברה תדאג לאספקת המוצר ללקוח לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר מכירות, תוך 3 ימי עסקים. 
 • החברה לא תהיה אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה. 
 • משלוח המוצר יבוצע לכתובת שנמסרה ע”י הלקוח בעת הרכישה או שהלקוח רשאי לאסוף את המוצר באופן עצמאי. 
 • מחיר המוצר אינו כולל את עלות המשלוח. 

 
 

שירות לקוחות 

 • בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה בטלפון 04-6030888. 

 
 

אחריות ושירות 

 • האחריות למוצר מכסה פגמים מהותיים בגוף המוצר ו/או פעולתו אשר נגרמו על ידי החברה. 
 • בתקופת האחריות יספק העסק מוצר זהה אחר ככל שיוכח כי המוצר היה פגום עת שליחתו ללקוח. 
 • האחריות תקפה רק לגבי לקוח המחזיק בידיו הוכחת קנייה מקורית ורק אם הרכישה נעשתה באמצעות האתר של העסק. 
 • העסק שומר לעצמו את הזכות לדרוש מהלקוח להוכיח כי הינו הרוכש המקורי של המוצר. 
 • הסעד הבלעדי לכל מוצר פגום המכוסה במסגרת האחריות מוגבל לתיקון או להחלפה של המוצר הפגום. 
 • החבות הכוללת של העסק ביחס לכל מוצר פגום לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר הפגום. 
 • אחריות החברה לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה משימוש לקוי של הלקוח החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. 
 • החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותו הבלעדית של העסק. 

 
 

אבטחת מידע ופרטיות 

 • קודית איקומירס בע”מ כמו גם חברות אחרות וגורמי משנה נוספים הפועלים מטעם האתר ובשיתוף פעולה ובהתאם לאותם הסטנדרטים, רשאיות להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף. 
 • אישור התקנון מהווה הסכמה מוחלטת לקבלת עדכונים ופרסומים מהאתר לכתובות הרשומות כולל לטלפונים הניידים הרשומים. 
 • החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת העסק ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה. 
 • העסק מתחייב שלא לעשות שימוש במידע המסופק לו ע”י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם להסכמות מכוח תקנון זה ולכל דין. 
 • כפתור “שלח” יש משום הסכמה לעסק או למי מטעמו לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של העסק בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תחפוץ להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של העסק התקשרו לטלפון: 04-6030888 באמצעות לחיצה על כפתור “שלח” אני מאשר בחתימתי את הטופס ואת תנאיו. 
 • קניין רוחני 
 • כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושו הבלעדי של קודית איקומירס בע”מ. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם העסק. 
 • דין וסמכות שיפוט: 
  פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך במחוז חיפה תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית. 
0
  0
  הסל שלך
  העגלה שלך ריקהחזור לחנות